‪Google+‬‏

פסיכולוגיה שיקומית

הגישה הטיפולית שלי שואבת את מקורותיה מתפיסת העולם של הפסיכולוגיה השיקומית.
בטיפול השיקומי אני שמה דגש על כוחותיו של האדם ולא בהכרח על הפתולוגיה שלו. הטיפול מתייחס לכאן ועכשיו כמו גם לאירועים מהמעבר.

הגישה השיקומית שמה במרכז את התקווה מתוך מטרה לשקם את הבן אדם ולהחזירו לחיים יצרניים ומלאים.
כאשר אדם עובר טראומה, אובדן פיזי או נפשי, נכות או מחלה, טיפול פסיכולוגי בגישה השיקומית יכול להוות תמיכה משמעותית עבורו ואף לעזור לו לשקם את חייו.

תגיות: , , , , , , , , ,

Comments are closed.